Grundejerforeningen Porcelænshaven


Porcelænshaven 2-28, Virginiavej 6A-6L, Smallegade 45-47

2000 Frederiksberg


CVR-nr.: 32750389

Opdateret: 05.juni 2020/HJ

Parkering i Porcelænshaven


Vejene i Porcelænshaven er generelt underlagt Frederiksberg kommunes parkeringsregler. Dog tilhører en del af P-pladserne i terræn enten CBS eller Georg Jensen eksklusivt, og for disse pladser gælder særlige regler.

Området er desuden udlagt som "Parkeringsforbudszone" med max. hastighed 20 km/t.


Frederiksberg kommunes generelle regler for parkering er gengivet nedenfor: