Området - Formål og Medlemmer
"Grundejerforeningen forestår
pasning af fælles grønne områder,
parkanlæg, drift, vedligeholdelse
og nødvendig udskiftning af fælles
forsyningsledninger og afløbs-
systemer indtil forgreninger m.v.,
alt i det omfang ejendomsretten
til de pågældende ledninger ikke
er tillagt andre end Grundejerforeningen
samt renholdelse, vedligeholdelse og
snerydning af veje og parkeringspladser."
(fra Vedtægternes §2 - Formål)

”Alle ejere af ejendomme indenfor
Grundejerforeningens geografiske område, således som dette er fastlagt
i § 1, er både berettiget og forpligtet
til at være medlemmer af Grundejer-foreningen. For ejendomme opdelt i ejerlejligheder varetages medlemskabet af ejerforeningen, jævnfør stk 4.”
(fra Vedtægternes §3 - Medlemmer)

EF Fasanhaven - Porcelænshaven 4A-4G EF Porcelænshuset - Porcelænshaven 2A-2F EF Musselhuset - Porcelænshaven 10A-10F EF Fajancehaven - Porcelænshaven 5A-5H EF Porcelænshaven 8 (Firkanten) AB Flora Danicahuset - Porcelænshaven 6A-6B og 12A-12C Magnoliahusene I - Virginiavej 6A-6L Magnoliahusene II - Porcelænshaven 3A-3F Magnoliahusene II - Porcelænshaven 3G-3T Georg Jensen Copenhagen Business School - CBS Smallegade 45 Aps - Porcelænshaven 1 Danske Sømands- og Udlandskirker Parken - Privat område - Kun adgang for Porcelænshavens beboere Rosenhaven - Privat område - Kun adgang for Porcelænshavens beboere